Czy zabicie człowieka to grzech?

Każdy z nas z pewnością doskonale zaznajomiony jest z przykazaniami kościelnymi. Dekalog, zgodnie z naszymi wierzeniami został nam za pośrednictwem Jezusa, przekazany przez samego Boga-Stwórcę w swojej najdoskonalszej postaci. Można więc śmiało powiedzieć, że przykazania nie są narzuconymi na nas normami i ograniczeniami, zaś są one szeregiem cennych wskazówek. Żyjąc w zgodzie z nimi, będziemy mogli uwolnić się od ciężaru grzechów i nieczystości, a dzięki temu będziemy mogli w dniu Sądu Ostatecznego oczekiwać na zbawienie. Zdarza się jednak, że całkiem świadomie te przykazania łamiemy, a następnie prosimy Boga Ojca o wybaczenie. Choć jest on miłosierny, to jednak ciężkie grzechy wymagają odkupienia win i zadośćuczynienia. Czy więc zabójstwo człowieka to grzech ciężki?

Zabójstwo – co mówi o nim Dekalog i nauki Kościoła Katolickiego?

Zabójstwo to jedna z największych zbrodni, jaką tylko może popełnić każdy z nas. Nie da się bowiem ukryć, że poprzez zabójstwo w bestialski sposób odbieramy drugiej osobie życie, które zostało jej nadane przez Boga Ojca. Popełniamy więc nie tylko czyn, który jest zabroniony zgodnie z aspektami prawa- popełniamy czyn, który jest swoistym zaprzeczeniem siły naszej katolickiej wiary. Chcąc dokładniej zrozumieć, dlaczego zabójstwo jest tak potępianym czynem, można odwołać się do Dekalogu. Na dwóch, kamiennych tablicach przekazanych przez Boga Ojca od zawsze pod numerem piątym widniało przykazanie „Nie zabijaj”. Jak bezmyślnym i bestialskim czynem jest odebranie życia komuś, kto go od nas nie dostał? Nauki Kościoła Katolickiego również jasno jest wskazane, że każdy, kto odebrał życie drugiemu człowiekowi zostanie potępiony w dniu Sądu Ostatecznego. Nie ma więc wątpwliwości, że zabójstwo to czynność, która pozostanie skazą na naszej duszy i na naszym sumieniu już na zawsze. Nie da się jej zmazać i nie da się jej oczyścić przez spowiedź świętą. W momencie zabójstwa, szczególnie jeśli decydujemy się na nie w chwili pełnej świadomości, skazujemy siebie na męczarnie i wieczne potępienie naszej duszy, która nie zostanie przyjęta do Królestwa Niebieskiego. Warto więc być tego świadomym, gdyż nie możemy odebrać komuś życia, jeśli to nie my jesteśmy jego dawcami.

Czy zabójstwo to grzech ciężki?

Każdy chrześcijanin świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że zgodnie z przyjętymi naukami i wiarą, możemy dokonywać podziału naszych grzechów. Wyróżniamy więc grzech lekki- jest to grzech z którego możemy się wyspowiadać, który nie obciąża zbytnio naszego sumienia, a także zostanie nam odpuszczony przez najwyższego Stwórcę. Z kolei z drugiej strony mamy do czynienia z grzechem ciężkim. Jest to grzech świadomie popełniony wbrew woli Boga Ojca i wbrew naukom jakie zostały nam przed niego przekazane. Zgodnie z tym, grzechy ciężkie są odpuszczane tylko w nielicznych wyjątkach. Zabójstwo jest najlepszym przykładem takiego grzechu ciężkiego. Jeśli czyn ten popełniliśmy w pełni świadomie i w stanie poczytalnym, wówczas możemy mieć pewność, że skaza raz poczyniona, nigdy nie zniknie z naszej duszy.

Masz pomysł na wpis?

koniecznie się z nami skontaktuj korzystając z formularza kontaktowego na podstronie kontaktu
Kategorie: